Ako postupovať pri online vyšetrení

 • otázky vyšetrenia sú rozdelené do niekoľkých krokov
  medzi krokmi sa pohybuje tlačidlami Ďalej a Späť. Na predchádzajúcu otázku sa môžete kedykoľvek vrátiť a odpoveď zmeniť
 • odpovedajte pozorne a uvážene
  odpovede majú odzrkadľovať stav pacienta počas choroby, zohľadnite v čom sa jeho stav zmenil oproti normálu
 • zobrazenie výsledku vyšetrenia
  po vyplnení dotazníka sa vám zobrazí odporúčaný homeopatický liek, podrobný výsledok vyšetrenia vám bude zaslaný mailom
 • homeopatický liek
  odporúčaný homeopatický liek si môžete kúpiť v špecializovanej homeopatickej lekárni alebo v bežnej lekárni

Toto vyšetrenie je založené na Systéme akútnej tabuľky, alebo Teórii akútnych stavov ( TOA ), ktorú na základe svojich dlhoročných praktických skúseností vytvoril indický homeopatický lekár Dr. Prafull Vijaykar. Na základe niekoľkých symptómov je zo skupiny cca 50 homeopatických liekov vybratý jeden odporúčaný liek . Úspešnosť takejto liečby je cca 70-80% ( za predpokladu, že sú symptómy zadané správne ).

Metóda je použiteľná pre väčšinu akútnych problémov

 • nádcha
 • horúčka
 • chrípka
 • bolesť
 • zranenie
 • angína
 • zápal

sk_SKSlovak