Online vyšetrenie – akútne stavy

Toto vyšetrenie je určené na domácu homeopatickú liečbu akútnych problémov a chorôb.
Odporúčaný homeopatický liek sa zobrazí na konci vyšetrenia.

Ak potrebujete svoj stav prekonzultovať s homeopatom, kontaktujte nás


O aký akútny problém ide ?

Aká je pacientova vitalita počas choroby ? Ako sa zmenila jeho aktivita a energia ?

Ako sa prejavuje jeho nadmerná verbálna aktivita, zhovorčivosť ?

Ako sa prejavuje jeho nadmerná verbálna aktivita, zhovorčivosť ?

Aká je jeho tepelná pohoda ? Zmenilo sa jeho vnímanie tepla a chladu odkedy ochorel ?

Má pocit smädu alebo nemá smäd? Zmenila sa jeho potreba pitia odkedy ochorel ?

Upresňujúce otázky

Aké má pacient ústa a jazyk ?

Aký je jeho postoj k bežnej rutine a povinnostiam ? ( domáce práce, učenie sa, upratovanie, odkladanie si vecí )

Upresňujúce otázky

Ako sa choroba u pacienta prejavuje ?

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Ako ťažkosti začali, čo sa stalo pred prepuknutím choroby

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Mentálne príznaky a prejavy

Telesné príznaky a prejavy

Chute

Čo ťažkosti zlepšuje a čo zhoršuje

Vyplňte, prosím, svoje meno a emailovú adresu, kde vám zašleme podrobný výsledok vyšetrenia. Názov homeopatického lieku sa zobrazí v ďaľšom kroku.


Osobné údaje:

sk_SKSlovak